صخره های سی پرد اشکورات

صخره های سی پرد

اشکورات بخشی از شهر رحیم آباد است که دیدنی‌های آن تمامی ندارد. اشکورات  مملوء از شگفتی و دیدنی‌هایی است که فکرش را نمیکردید وجود داشته باشند. اگر تا به امروز به روستای گرمابدشت اشکورات سر زده باشید، بدون شک از نمای دور شاهد سه صخره باعظمت و خیره‌کننده بوده‌اید. صخره های سی پرد چشم هر بیننده‌ای را به خود جلب می کند.…