هواشناسی ۷ روزه  رودسر

رودسر به دلیل نزدیکی به دریا و کوهپایه‌های البرز دارای آب و هوایی معتدل و مرطوب است که در روزهای  مختلف سال شاهد شرایط آب و هوایی متنوع خواهید بود. با وجود هواشناسی ۷ روزه رودسر نگران وضع هوای روزهای آتی نباشید! 

پیشبینی وضع هوای رودسر از سایت معتبر و جهانی AccuWeather  گردآوری شده‌است. 

آبان ۴, ۱۴۰۰, ۵:۰۱ ب.ظ
 

باران
۱۲°C
احساس واقعی: ۱۰°C
فشار کنونی: ۱۰۳۰ mb
رطوبت: ۷۰%
سرعت باد: ۲ m/s غرب
تند باد: ۳ m/s
UV-Index: 0
طلوع خورشید: ۶:۵۹ am
غروب خورشید: ۵:۵۱ pm
پیش بینی آبان ۴, ۱۴۰۰
روز
 

باران
۱۳°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالغرب
تند باد: ۵ m/s
max. UV-Index: 1
شب
 

باران
۹°C
سرعت باد: ۱ m/s غرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 1
پیش بینی آبان ۵, ۱۴۰۰
روز
 

بارش شدید
۱۱°C
سرعت باد: ۰ m/s شمالغرب
تند باد: ۱ m/s
max. UV-Index: 1
شب
 

ابری متناوبت
۶°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 1
پیش بینی آبان ۶, ۱۴۰۰
روز
 

بیشتر آفتابی
۱۶°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 4
شب
 

بیشتر ابری
۸°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوب
تند باد: ۱ m/s
max. UV-Index: 4
پیش بینی آبان ۷, ۱۴۰۰
روز
 

اغلب ابری
۱۸°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 3
شب
 

ابری
۱۱°C
سرعت باد: ۰ m/s جنوب
تند باد: ۱ m/s
max. UV-Index: 3
پیش بینی آبان ۸, ۱۴۰۰
روز
 

بارش شدید
۱۷°C
سرعت باد: ۱ m/s غربشمالغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 1
شب
 

باران
۱۱°C
سرعت باد: ۱ m/s غرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 1
پیش بینی آبان ۹, ۱۴۰۰
روز
 

اغلب ابری
۱۷°C
سرعت باد: ۱ m/s غرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 1
شب
 

اغلب ابری
۱۱°C
سرعت باد: ۱ m/s غرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 1
پیش بینی آبان ۱۰, ۱۴۰۰
روز
 

ابری متناوب
۱۸°C
سرعت باد: ۰ m/s شمالشمالغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 3
شب
 

ابری متناوبت
۱۰°C
سرعت باد: ۰ m/s غربجنوبغرب
تند باد: ۱ m/s
max. UV-Index: 3
پیش بینی آبان ۱۱, ۱۴۰۰
روز
 

اغلب ابری
۱۹°C
سرعت باد: ۰ m/s شمالغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 3
شب
 

اغلب ابری
۹°C
سرعت باد: ۰ m/s جنوبشرق
تند باد: ۱ m/s
max. UV-Index: 3
 
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email