هواشناسی ۷ روزه  رودسر

رودسر به دلیل نزدیکی به دریا و کوهپایه‌های البرز دارای آب و هوایی معتدل و مرطوب است که در روزهای  مختلف سال شاهد شرایط آب و هوایی متنوع خواهید بود. با وجود هواشناسی ۷ روزه رودسر نگران وضع هوای روزهای آتی نباشید! 

پیشبینی وضع هوای رودسر از سایت معتبر و جهانی AccuWeather  گردآوری شده‌است. 

اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰, ۱۲:۲۵ ب.ظ
 

ابری
۱۴°C
احساس واقعی: ۱۹°C
فشار کنونی: ۱۰۲۰ mb
رطوبت: ۶۵%
سرعت باد: ۲ m/s شمال
تند باد: ۳ m/s
UV-Index: 5
طلوع خورشید: ۵:۳۷ am
غروب خورشید: ۷:۳۹ pm
پیش بینی اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰
روز
 

ابری
۱۵°C
سرعت باد: ۱ m/s شمال
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 6
شب
 

ابری
۱۴°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 6
پیش بینی اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰
روز
 

اغلب ابری
۲۱°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالشمالشرق
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 10
شب
 

ابری
۱۶°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبشرق
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 10
پیش بینی اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۰
روز
 

ابری متناوب
۲۳°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالشمالغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 9
شب
 

اغلب صاف
۱۶°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 9
پیش بینی اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰
روز
 

ابری متناوب
۲۵°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالشمالغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

بیشتر ابری
۱۶°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰
روز
 

اغلب آفتابی
۲۴°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

صاف
۱۵°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰
روز
 

آفتابی
۲۴°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

صاف
۱۶°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبجنوبشرق
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰
روز
 

اغلب آفتابی
۲۷°C
سرعت باد: ۰ m/s شمالشمالغرب
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

اغلب صاف
۱۸°C
سرعت باد: ۰ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
روز
 

آفتابی
۲۹°C
سرعت باد: ۰ m/s جنوب
تند باد: ۱ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

بیشتر ابری
۱۹°C
سرعت باد: ۰ m/s جنوبغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
 
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email