هواشناسی ۷ روزه  رودسر

رودسر به دلیل نزدیکی به دریا و کوهپایه‌های البرز دارای آب و هوایی معتدل و مرطوب است که در روزهای  مختلف سال شاهد شرایط آب و هوایی متنوع خواهید بود. با وجود هواشناسی ۷ روزه رودسر نگران وضع هوای روزهای آتی نباشید! 

پیشبینی وضع هوای رودسر از سایت معتبر و جهانی AccuWeather  گردآوری شده‌است. 

خرداد ۸, ۱۴۰۱, ۴:۴۷ ب.ظ
 

ابری متناوب
۲۷°C
احساس واقعی: ۲۹°C
فشار کنونی: ۱۰۱۰ mb
رطوبت: ۵۱%
سرعت باد: ۳ m/s شمال
تند باد: ۷ m/s
UV-Index: 4
طلوع خورشید: ۵:۲۵ am
غروب خورشید: ۷:۵۳ pm
پیش بینی خرداد ۸, ۱۴۰۱
روز
 

ابری متناوب
۲۷°C
سرعت باد: ۲ m/s شمالشمالغرب
تند باد: ۶ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

بیشتر ابری
۱۷°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی خرداد ۹, ۱۴۰۱
روز
 

بیشتر آفتابی
۲۸°C
سرعت باد: ۲ m/s شمالغرب
تند باد: ۵ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

بیشتر ابری
۱۸°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبجنوبشرق
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی خرداد ۱۰, ۱۴۰۱
روز
 

اغلب آفتابی
۲۹°C
سرعت باد: ۲ m/s شمالشمالغرب
تند باد: ۶ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

بیشتر ابری
۱۹°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبشرق
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
روز
 

اغلب آفتابی
۲۸°C
سرعت باد: ۲ m/s شمال
تند باد: ۶ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

بیشتر ابری
۱۹°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی خرداد ۱۲, ۱۴۰۱
روز
 

اغلب آفتابی
۳۰°C
سرعت باد: ۲ m/s شمال
تند باد: ۶ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

بیشتر ابری
۲۰°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبشرق
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی خرداد ۱۳, ۱۴۰۱
روز
 

اغلب آفتابی
۳۱°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

اغلب صاف
۱۸°C
سرعت باد: ۰ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی خرداد ۱۴, ۱۴۰۱
روز
 

اغلب آفتابی
۳۱°C
سرعت باد: ۰ m/s شمالشمالغرب
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

اغلب صاف
۱۸°C
سرعت باد: ۰ m/s جنوبجنوبشرق
تند باد: ۱ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی خرداد ۱۵, ۱۴۰۱
روز
 

اغلب آفتابی
۳۰°C
سرعت باد: ۰ m/s شمال
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
شب
 

بیشتر ابری
۱۹°C
سرعت باد: ۰ m/s جنوب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
 
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email