پارک جنگلی سفید آب

پارک جنگلی سفید آب

در این بخش از معرفی دیدنیهای رودسر قصد دارم شما را به پارک جنگلی سفید آب واقع در بخش رحیم آباد ببرم. پارک جنگلی سفید آب رحیم آباد پارک جنگلی سفید آب رحیم آباد یکی از معروف‌ترین جاذبه های طبیعی رودسر و بخشی از جنگل‌های آبخیز رودخانه پلورود (پلرود) است. این پارک جنگلی شامل رودخانه…