نیلو اشکورات

طبیعت روستای نیلو

زیبایی‌های اشکورات رودسر پایان ندارد و روستای نه‌چندان دور افتاده‌ی نِی‌لو (نیلو) یکی از مقاصد دنج برای افرادی است که به دنبال منظره‌ای مثال نزدنی از جنگل،کوه و نمای دره‌های اشکور هستند. در مقاله‌ای جدا به معرفی صخره سی پرد اشکورات پرداختیم، حال باید بگوییم که این روستا تنها در چند کیلومتری این اثر طبیعی…