اشکورات

اشکورات

سرزمین کهن اشکورات (اَشکِوَرات) به زیبایی‌های ناب خود مشهور است. این سرزمین دارای قدمتی چندین ساله است به طوری که حکومت آل بویه و آل زیار در این منطقه دارای مرکز حکومتی بوده‌اند. اشکورات یک روستا چند کیلومتری نیست، بلکه محدوده ای در کوه‌های رودسر است که آن سوی آن به قزوین منتهی می گردد.…